[vc_row][vc_column][vc_column_text]

VIII. Reklamacje dotycz─ůce Towar├│w

  • Dotyczy Klienta b─Öd─ůcego Konsumentem:

   Zobowi─ůzani jeste┼Ťmy dostarczy─ç towar wolny od wad. Obowi─ůzuje ustawowe prawo odpowiedzialno┼Ťci za wady rzeczy sprzedanej (r─Ökojmia za wady) w zakresie okre┼Ťlonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

   Reklamacje można składać:

   ÔÇô na pi┼Ťmie na adres: HELAM LIGHTING Justyna Ma─çkowska, Maza┼äcowice 57, 43-391, Maza┼äcowice.

   ÔÇô za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@helamlighting.pl.

   ÔÇô lub przy u┼╝yciu formularza kontaktowego dost─Öpnego na stronie Sklepu.

   W przypadku wykonywania uprawnie┼ä z tytu┼éu r─Ökojmi ÔÇô o ile uznamy to za niezb─Ödne do rozpatrzenia reklamacji, zobowi─ůzani s─ů Pa┼ästwo na nasz koszt dostarczy─ç wadliwy towar pod wskazany powy┼╝ej adres pocztowy. Je┼╝eli ze wzgl─Ödu na rodzaj towaru lub spos├│b jego zamontowania, dostarczenie towaru by┼éoby nadmiernie utrudnione, zobowi─ůzani s─ů Pa┼ästwo udost─Öpni─ç go nam w miejscu, w kt├│rym si─Ö on znajduje. Zobowi─ůzujemy si─Ö ustosunkowa─ç do reklamacji niezw┼éocznie, nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni od dnia jej z┼éo┼╝enia.

   Odpowiadamy z tytu┼éu r─Ökojmi je┼╝eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up┼éywem dw├│ch lat od dnia wydania towaru Pa┼ästwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzeda┼╝y jest u┼╝ywana rzecz ruchoma, odpowiedzialno┼Ť─ç z tytu┼éu r─Ökojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

   W sk┼éadanej reklamacji zaleca si─Ö (1) podanie informacji dotycz─ůcych przedmiotu reklamacji, w szczeg├│lno┼Ťci rodzaju i daty wyst─ůpienia wady; (2) okre┼Ťlenie ┼╝─ůdania dotycz─ůcego sposobu usuni─Öcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obni┼╝enie ceny, odst─ůpienie od umowy ÔÇô o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych sk┼éadaj─ůcego reklamacj─Ö ÔÇô u┼éatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Okre┼Ťlone w zdaniu poprzednim zalecenia maj─ů form─Ö jedynie niezobowi─ůzuj─ůcych wskaz├│wek i w ┼╝aden spos├│b nie wp┼éywaj─ů na skuteczno┼Ť─ç reklamacji z┼éo┼╝onych z pomini─Öciem podania zalecanych informacji.

  • Dotyczy Klienta nieb─Öd─ůcego jednocze┼Ťnie Konsumentem:

   Kupuj─ůcy nieb─Öd─ůcy jednocze┼Ťnie Konsumentem traci uprawnienia z tytu┼éu r─Ökojmi, je┼╝eli nie zbada┼é towaru w czasie i w spos├│b przyj─Öty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi┼é niezw┼éocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wysz┼éa na jaw dopiero p├│┼║niej ÔÇô je┼╝eli nie zawiadomi┼é sprzedawcy niezw┼éocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku braku zawiadomienia o wadzie, towar uznaje si─Ö za przyj─Öty. Powy┼╝sze nie obowi─ůzuje w przypadku podst─Öpnego przemilczenia przez nas wady. Reklamacje mo┼╝na sk┼éada─ç pisemnie na adres Sklepu oraz drog─ů elektroniczn─ů.

   IX. Dodatkowe gwarancje przy sprzeda┼╝y Towar├│w w Sklepie

   HELAM LIGHTING nie jest producentem Towar├│w i na sprzedawane produkty nie udziela dodatkowej gwarancji. Producent mo┼╝e ponosi─ç odpowiedzialno┼Ť─ç z tytu┼éu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Je┼Ťli dokument gwarancyjny przewiduje tak─ů mo┼╝liwo┼Ť─ç, Klient mo┼╝e r├│wnie┼╝ zg┼éasza─ç swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpo┼Ťrednio w autoryzowanym serwisie, kt├│rego adres znajduje si─Ö w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie wy┼é─ůcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie┼ä Klienta wynikaj─ůcych z przepis├│w o r─Ökojmi za wady rzeczy sprzedanej.

   X. Reklamacje w zakresie ┼Ťwiadczenia us┼éug drog─ů elektroniczn─ů

   1. HELAM LIGHTING podejmuje dzia┼éania w celu zapewnienia w pe┼éni poprawnego dzia┼éania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowi─ůzuje si─Ö usun─ů─ç w rozs─ůdnym terminie wszelkie nieprawid┼éowo┼Ťci zg┼éoszone przez Klient├│w.

   2. Klient mo┼╝e powiadomi─ç nas o wszelkich nieprawid┼éowo┼Ťciach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawid┼éowo┼Ťci zwi─ůzane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zg┼éasza─ç drog─ů elektroniczn─ů na adres: info@helamlighting.pl

   3. W reklamacji dotcz─ůcej nieprawid┼éowo┼Ťci zwi─ůzanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wyst─ůpienia nieprawid┼éowo┼Ťci.

   4. Zobowi─ůzujemy si─Ö ustosunkowa─ç do reklamacji niezw┼éocznie, nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni od dnia jej z┼éo┼╝enia.

   XI. Pozas─ůdowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä

   1. Informujemy, ┼╝e istniej─ů mo┼╝liwo┼Ťci skorzystania z pozas─ůdowych sposob├│w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i mo┼╝e mie─ç miejsce wy┼é─ůcznie, gdy obie strony sporu wyra┼╝─ů na to zgod─Ö.
   ÔÇô Konsument mo┼╝e zwr├│ci─ç si─Ö z wnioskiem o wszcz─Öcie post─Öpowania w sprawie pozas─ůdowego rozwi─ůzywania spor├│w konsumenckich dotycz─ůcych zawartej Umowy sprzeda┼╝y do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
   ÔÇô Konsument mo┼╝e r├│wnie┼╝ wyst─ůpi─ç z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotycz─ůcego zawartej Umowy sprzeda┼╝y przez sta┼éy s─ůd polubowny dzia┼éaj─ůcy przy odpowiednim wojew├│dzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
   ÔÇô Komisja Europejska udost─Öpnia r├│wnie┼╝ platform─Ö do internetowego rozstrzygania spor├│w mi─Ödzy Konsumentami i Przedsi─Öbiorcami (platforma ODR). Jest ona dost─Öpna pod adresem:┬áhttp://ec.europa.eu/consumers/odr/.

   2. Szczeg├│┼éowe informacje dotycz─ůce rozstrzygania spor├│w konsumenckich w tym mo┼╝liwo┼Ťci skorzystania przez Konsumenta z pozas─ůdowych sposob├│w rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszcze┼ä oraz zasady dost─Öpu do tych procedur dost─Öpne s─ů w siedzibach oraz na stronach internetowych wojew├│dzkich inspektorat├│w Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym:┬áhttps://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

   3. Informujemy, ┼╝e zobowi─ůzujemy si─Ö do korzystania z pozas─ůdowego rozwi─ůzywania spor├│w z Konsumentami w rozumieniu przepis├│w ustawy z dnia 23 wrze┼Ťnia 2016 r. o pozas─ůdowym rozwi─ůzywaniu spor├│w konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozas─ůdowego rozwi─ůzywania spor├│w mi─Ödzy HELAM LIGHTING a Konsumentem jest: a) Rzecznika konsument├│w b) wniosek o mediacje do Wojew├│dzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej dost─Öpny pod adresem:┬áhttps://helamlighting.pl/gwarancja/. Konsument mo┼╝e do tego podmiotu z┼éo┼╝y─ç wniosek o wszcz─Öcie post─Öpowania w sprawie pozas─ůdowego rozwi─ůzywania spor├│w konsumenckich.

   XII. Postanowienia końcowe

   1. S─ůdem w┼éa┼Ťciwym dla rozstrzygania spor├│w z Konsumentami jest s─ůd w┼éa┼Ťciwy miejscowo wed┼éug obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w Kodeksu post─Öpowania cywilnego.

   2. Rozstrzyganie ewentualnych spor├│w powsta┼éych pomi─Ödzy HELAM LIGHTING a Klientem, kt├│ry nie jest Konsumentem zostaje poddane s─ůdowi w┼éa┼Ťciwemu ze wzgl─Ödu na nasz─ů siedzib─Ö.

   3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj─ů zastosowanie przepisy obowi─ůzuj─ůcego prawa, a w szczeg├│lno┼Ťci przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z p├│┼║n. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczno┼Ťci niniejszego Regulaminu z prawami Klient├│w i postanowieniami wynikaj─ůcymi z powszechnie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w, zastosowanie znajduj─ů powszechnie obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa polskiego.

 

Wy┼é─ůcznie Klientowi b─Öd─ůcemu Konsumentem przys┼éuguje 14 dniowy termin do odst─ůpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uwa┼╝a si─Ö osob─Ö fizyczn─ů dokonuj─ůc─ů z przedsi─Öbiorc─ů czynno┼Ťci prawnej niezwi─ůzanej bezpo┼Ťrednio z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů.

 

Prawo odst─ůpienia od umowy

Maj─ů Pa┼ästwo prawo odst─ůpi─ç od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odst─ůpienia od umowy wygasa po up┼éywie 14 dni od dnia, w kt├│rym weszli Pa┼ästwo w posiadanie rzeczy lub w kt├│rym osoba trzecia inna ni┼╝ przewo┼║nik i wskazana przez Pa┼ästwa wesz┼éa w posiadanie rzeczy.

Aby skorzysta─ç z prawa odst─ůpienia od umowy, musz─ů Pa┼ästwo poinformowa─ç nas (HELAM LIGHTING Justyna Ma─çkowska, Maza┼äcowice 57, 43-391 Maza┼äcowice, info@helamlighting.pl, Telefon: +48508086202) o swojej decyzji o odst─ůpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego o┼Ťwiadczenia (na przyk┼éad pismo wys┼éane poczt─ů, faksem lub poczt─ů elektroniczn─ů). Mog─ů Pa┼ästwo skorzysta─ç z wzoru formularza odst─ůpienia od umowy, jednak nie jest to obowi─ůzkowe.
Mog─ů Pa┼ästwo r├│wnie┼╝ wype┼éni─ç i przes┼éa─ç formularz odst─ůpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne o┼Ťwiadczenie drog─ů elektroniczn─ů na naszej stronie internetowej https://helamlighting.pl/kontakt/. Je┼╝eli skorzystaj─ů Pa┼ästwo z tej mo┼╝liwo┼Ťci, prze┼Ťlemy Pa┼ästwu niezw┼éocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odst─ůpieniu od umowy na trwa┼éym no┼Ťniku (na przyk┼éad poczt─ů elektroniczn─ů).

Aby zachowa─ç termin do odst─ůpienia od umowy, wystarczy, aby wys┼éali Pa┼ästwo informacj─Ö dotycz─ůc─ů wykonania przys┼éuguj─ůcego Pa┼ästwu prawa odst─ůpienia od umowy przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy.

 

Skutki odst─ůpienia od umowy

W przypadku odst─ůpienia od niniejszej umowy zwracamy Pa┼ästwu wszystkie otrzymane od Pa┼ästwa p┼éatno┼Ťci, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyj─ůtkiem dodatkowych koszt├│w wynikaj─ůcych z wybranego przez Pa┼ästwa sposobu dostarczenia innego ni┼╝ najta┼äszy zwyk┼éy spos├│b dostarczenia oferowany przez nas), niezw┼éocznie, a w ka┼╝dym przypadku nie p├│┼║niej ni┼╝ 14 dni od dnia, w kt├│rym zostali┼Ťmy poinformowani o Pa┼ästwa decyzji o wykonaniu prawa odst─ůpienia od niniejszej umowy. Zwrotu p┼éatno┼Ťci dokonamy przy u┼╝yciu takich samych sposob├│w p┼éatno┼Ťci, jakie zosta┼éy przez Pa┼ästwa u┼╝yte w pierwotnej transakcji, chyba ┼╝e wyra┼║nie zgodzili┼Ťcie si─Ö Pa┼ästwo na inne rozwi─ůzanie; w ka┼╝dym przypadku nie ponios─ů Pa┼ästwo ┼╝adnych op┼éat w zwi─ůzku z tym zwrotem.
Mo┼╝emy wstrzyma─ç si─Ö ze zwrotem p┼éatno┼Ťci do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odes┼éania, w zale┼╝no┼Ťci od tego, kt├│re zdarzenie nast─ůpi wcze┼Ťniej.

Prosz─Ö odes┼éa─ç lub przekaza─ç nam rzecz, niezw┼éocznie, a w ka┼╝dym razie nie p├│┼║ niej ni┼╝ 14 dni od dnia, w kt├│rym poinformowali nas Pa┼ästwo o odst─ůpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, je┼╝eli ode┼Ťl─ů Pa┼ästwo rzecz przed up┼éywem terminu 14 dni.
B─Öd─ů Pa┼ästwo musieli ponie┼Ť─ç bezpo┼Ťrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadaj─ů Pa┼ästwo tylko za zmniejszenie warto┼Ťci rzeczy wynikaj─ůce z korzystania z niej w spos├│b inny ni┼╝ by┼éo to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten nale┼╝y wype┼éni─ç i odes┼éa─ç tylko w przypadku ch─Öci odst─ůpienia od umowy)

ÔÇô Adresat HELAM LIGHTING Justyna Ma─çkowska, Maza┼äcowice 57, 43-391 Maza┼äcowice , info@helamlighting.pl , Telefon: +48508086202

ÔÇô Ja/My(*) niniejszym informuj─Ö/informujemy(*) o moim/naszym odst─ůpieniu od umowy sprzeda┼╝y nast─Öpuj─ůcych rzeczy(*) umowy dostawy nast─Öpuj─ůcych rzeczy(*) umowy o dzie┼éo polegaj─ůcej na wykonaniu nast─Öpuj─ůcych rzeczy(*)/o ┼Ťwiadczenie nast─Öpuj─ůcej us┼éugi(*)

ÔÇô Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

ÔÇô Imi─Ö i nazwisko konsumenta(-├│w)

ÔÇô Adres konsumenta(-├│w)

ÔÇô Podpis konsumenta(-├│w) (tylko je┼╝eli formularz jest przesy┼éany w wersji papierowej)

ÔÇô Data

(*) Niepotrzebne skre┼Ťli─ç.

 

Prawo do odst─ůpienia od umowy przez konsumenta jest wy┼é─ůczone w przypadku:

– umowy, w kt├│rej cena lub wynagrodzenie zale┼╝y od waha┼ä na rynku finansowym, nad kt├│rymi przedsi─Öbiorca nie sprawuje kontroli, i kt├│re mog─ů wyst─ůpi─ç przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy;
– umowy, w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed┼éug specyfikacji konsumenta lub s┼éu┼╝─ůca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
– umowy, w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz ulegaj─ůca szybkiemu zepsuciu lub maj─ůca kr├│tki termin przydatno┼Ťci do u┼╝ycia;
– umowy, w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, kt├│rej po otwarciu opakowania nie mo┼╝na zwr├│ci─ç ze wzgl─Ödu na ochron─Ö zdrowia lub ze wzgl─Öd├│w higienicznych, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu;
– umowy, w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů rzeczy, kt├│re po dostarczeniu, ze wzgl─Ödu na sw├│j charakter, zostaj─ů nieroz┼é─ůcznie po┼é─ůczone z innymi rzeczami;
– umowy, w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů napoje alkoholowe, kt├│rych cena zosta┼éa uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeda┼╝y, a kt├│rych dostarczenie mo┼╝e nast─ůpi─ç dopiero po up┼éywie 30 dni i kt├│rych warto┼Ť─ç zale┼╝y od waha┼ä na rynku, nad kt├│rymi przedsi─Öbiorca nie ma kontroli;.
– umowy, w kt├│rej konsument wyra┼║nie ┼╝─ůda┼é, aby przedsi─Öbiorca do niego przyjecha┼é w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Je┼╝eli przedsi─Öbiorca ┼Ťwiadczy dodatkowo inne us┼éugi ni┼╝ te, kt├│rych wykonania konsument ┼╝─ůda┼é, lub dostarcza rzeczy inne ni┼╝ cz─Ö┼Ťci zamienne niezb─Ödne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst─ůpienia od umowy przys┼éuguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us┼éug lub rzeczy;
– umowy, w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů nagrania d┼║wi─Ökowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu;
– umowy o dostarczanie gazet, periodyk├│w lub czasopism, z wyj─ůtkiem umowy o prenumerat─Ö;
– umowy zawartej na aukcji publicznej;[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]