Informacje o dostawie

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do krajów takich jak: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Szwajcaria, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania, Węgry, Włochy i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem: Firmy kurierskiej DPD Polska. Nie ma możliwości osobistego odbioru zamówionego towaru w naszym sklepie. Koszty dostawy wynoszą:
  • Koszt dostawy towaru do Kupującego ponosi Kupujący, jeśli wartość zamówionego towaru nie przekracza 350 zł. W przypadku, gdy wartość towaru jest wyższa niż 350 zł, a dostawa odbywa się na terenie Polski, koszt dostawy pokrywa Sprzedawca.
  • przesyłka kurierska krajowa: 18,00 zł
  • przesyłka kurierska krajowa płatność za pobraniem: 25,00 zł
  • przesyłka zagraniczna (na terenie Unii Europejskiej) – 130,00 zł
  • darmowa wysyłka na terenie Polski przy zamówieniu powyżej 350,00 zł.
  • Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
  • Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem: – Firmy kurierskiej DPD Polska. Nie ma możliwości osobistego odbioru zamówionego towaru w naszym sklepie.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi wynosi do 14 dni, chyba że z przyczyn niezależnych od sprzedawcy termin ten się wydłuży, wtedy niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia. i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 4. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy.W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady (pkt. VIII Regulaminu). Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.
Koszyk
Scroll to Top