1. Realizacja dostawy – informacje

 

  1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
  2. Zamówiony towar dostarczany jest przez firmę kurierską.
  3. Koszt dostawy towaru do Kupującego ponosi Kupujący, jeśli wartość zamówionego towaru nie przekracza 350 zł. W przypadku, gdy wartość towaru jest wyższa niż 350 zł, koszt dostawy pokrywa Sprzedawca.
  4. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
  5. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
  6. Zaleca się, aby Kupujący będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier), spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Kupujący skontaktował się w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą na podane dane kontaktowe.
  7. Koszt dostawy:
  • przesyłka kurierska: 18,00 zł
  • przesyłka kurierska płatność za pobraniem: 25,00 zł
  • przesyłka kurierska za granicę: 130,00 zł

Przy zakupie powyżej 350 zł dostawa gratis!!!