Czym jest lampa?

Lampa jest to urządzenie, które kosztem energii elektrycznej wytwarza światło. Bardzo często lampą określa się źródło światła (zasadniczą lampę, czyli żarówkę) wraz z oprawą oświetleniową. Zasadniczymi elementami współczesnej oprawy oświetleniowej są klosze, abażury (służące do odpowiedniego ukierunkowania strumienia światła) oraz oprawki pozwalające odpowiednio umocować źródło światła.

 

Czym jest oznakowanie CE?

Oznakowanie CE jest to symbol deklaracji producenta lub upoważnionego przedstawiciela, iż jego wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w Dyrektywach Rady Europy dotyczących danego produktu (jednej lub wielu) oraz krajowych regulacjach prawnych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 roku oraz innych rozporządzeń.

 

Informacja ta gwarantuje użytkownikowi, że urządzenie z tym znakiem jest bezpieczne w eksploatacji, odporne na zaburzenia elektromagnetyczne i samo nie jest źródłem zaburzeń mogących spowodować zakłóceń w pracy innych urządzeń.

 

Co to jest stopień ochrony?

Stopień ochrony (szczelności) opraw określa się przy pomocy tzw. klasyfikacji IP. Według niej oprawy oświetleniowe oznaczane są dwucyfrowym symbolem kodu IPxx.

Pierwsza cyfra
(oznacza stopień ochrony przed ciałami stałymi w tym przed pyłem, narzędziami i częściami ciała):

0 – brak ochrony
1 – ochrona przed ciałami stałymi o śred. > 50,0 mm
2 – ochrona przed ciałami stałymi o śred. > 12 mm (ochrona przed dotykiem)
3 – ochrona przed ciałami stałymi o śred. > 2,5 mm
4 – ochrona przed ciałami stałymi o śred. > 1 mm
5 – pyłoodporność (ochrona przed kurzem)
6 – pyłoszczelność

Druga cyfra
(podaje się stopień zabezpieczenia oprawy przed wnikaniem wody):

0 – brak ochrony
1 – ochrona przed padającymi kroplami wody
2 – ochrona przed kroplami wody przy przechyleniu do 15 stopni
3 – ochrona przed rozpylaną wodą padającą pod kątem do 60 stopni
4 – ochrona przed bryzgami wody
5 – ochrona przed strugami wody
6 – ochrona przed falami
7 – ochrona przed zanurzeniem
8 – ochrona przed głębokim zanurzeniem